ATUAAM 澳門台灣大學校友會

澳門台灣大學校友會新春團拜

各位學長姐…學弟妹….祝大家豬年萬事如意,笑口常開..
黎緊的星期日中午(日期:2月17日)又係一年一度的校友團拜日子..歡迎各位帶埋一家大細一齊黎飲茶食點心…聚聚舊呀..

時間為:12點45分

地點為利澳酒店三樓的喜粵8